Hotărâri ale Consiliului Local

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Hot. nr. 01/31.01.2012 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dragalina pe anul 2012
 • Hot. nr. 02/31.01.2012 - privind mandatarea primarului comunei Dragalina in vederea exercitarii atributiilor comunei Dragalina in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubrizare "ECOMANAGEMENT SALUBRIS"
 • Hot. nr. 03/29.02.2012 - privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2011
 • Hot. nr. 04/29.02.2012 - privind modificarea denumirii Scolii cu clasele I - VIII din comuna Dragalina, jud. Calarasi
 • Hot. nr. 05/29.02.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe anul 2012, cu suma de 16.309 lei.
 • Hot. nr. 06/12.03.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe anul 2012, cu suma de 15.000 lei.
 • Hot. nr. 07/09.04.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe anul 2012, cu suma de 16.641 lei.
 • Hot. nr. 08/09.04.2012 - privind modificarea si completarea Hot. 39 din 05.12.2011
 • Hot. nr. 09/09.04.2012 - privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ
 • Hot. nr. 10/09.05.2012 - privind aprobarea Planului anual de actiuni/lucrari de interes local pt. repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 modificata si completata.
 • Hot. nr. 11/09.05.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe trim II/2012 cu suma de 70.000 lei.
 • Hot. nr. 12/09.05.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe trim II/2012 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2012.
 • Hot. nr. 13/09.05.2012 - privind rectificarea bugetului local al comunei Dragalina pe trim II/2012 cu suma de 16.791 lei.
 • Hot. nr. 14/22.06.2012 - privind alegerea Comisiei de validare.
 • Hot. nr. 15/22.06.2012 - privind validarea mandatelor consilierilor locali.
 • Hot. nr. 16/22.06.2012 - privind declrarea Consiliului Local al Comunei Dragalina, Jud. Calarasi, legal constituit.
 • Hot. nr. 17/22.06.2012 - privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 18/22.06.2012 - privind alegerea Viceprimarului Comunei Dragalina, Jud. Calarasi.
 • Hot. nr. 19/22.06.2012 - privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.