Anunt etapa I -PUZ- Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor cu aport voluntar

Raport consultarii publicului in etapa pregatitoare PUZ- Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor cu aport voluntar

Anunt etapa II -PUZ -Infiintare centru de colectere selectiva a deseurilor cu aport voluntar

Anunt dezbatere publica PUZ - Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor cu aport voluntar

Anunt etapa I- PUZ- pentru introducerea in intravilan si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei CONSTRUIRE ZONA PENTRU SERVICII

Anunt etapa I -PUZ -pentru introducere in intravilan, schimbare in zona functionala si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei: ATELIER DEZMEMBRARI

Propuneri Preliminare ACTUALIZARE PUG SI RLU, COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Raport consultarii publicului in etapa elaborare propuneri PUZ- Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor cu aport voluntar

Raport consultarii publicului - Etapa I PUZ- pentru introducerea in intravilan si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei CONSTRUIRE ZONA PENTRU SERVICII

Raport consultarii publicului -Etapa I PUZ- INTRODUCERE IN INTRAVILAN, SCHIMBARE ZONA FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE URBANISTICA IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI -ATELIER DEZMEMBRARI

Anunt etapa II propuneri preliminare PUZ introducere in intravilan, schimbare zona functionala si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei-ATELIER DEZMEMBRARI

Anunt etapa II propuneri preliminare PUZ introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei -CONSTRUIRE ZONA PENTRU SERVICII

Anunt dezbatere publica PUG - ACTUALIZARE PUG SI RLU COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Raport consultarii publicului in etapa elaborare propuneri PUZ introducere in intravilan, schimbare zona functionala si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei ATELIER DEZMEMBRARI

Raport consultarii publicului in etapa elaborare propuneri PUZ pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei CONSTRUIRE ZONA PENTRU SERVICII

Anunt etapa I elaborare propuneri: PUZ- REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE

Raport consultare public etapa pregatitoare PUZ - REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE

Anunt etapa II PUZ-  REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE

Anunt dezbatere publica PUZ-PISTE PENTRU BICICLETE

Raport consultare public etapa II PUZ- PISTE PENTRU BICICLETE

Anunt etapa I P.U.Z. introducere in intravilan definire zona mixta servicii si activitati productive/depozitare si construire anasamblu cladiri servicii/productie situata in T 108 P1 identificata cu nr. cadastral 38766 si CF38766           

Raport consultare publica etapa I P.U.Z. introducere in intravilan definire zona mixta servicii si activitati productive/depozitare si construire anasamblu cladiri servicii/productie situata in T 108 P1 identificata cu nr. cadastral 38766 si CF38766        

Anunt etapa II  P.U.Z. introducere in intravilan definire zona mixta servicii si activitati productive/depozitare si construire anasamblu cladiri servicii/productie situata in T 108 P1 identificata cu nr. cadastral 38766 si CF38766     

Anunt etapa I P.U.Z. introducere in intravilan teren si reglementari pentru construire hala de productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban .                                                                                                                          

Raport consultare public etapa elaborare propuneri PUZ - Introducere in intravilan definire zona mixta sevicii si activitati productive/depozitare si construire ansamblu cladiri servicii/productie situata in T108 P1 identificata cu nr. cadastral 38766 si CF 38766

Raport consultare public etapa I - P.U.Z. introducere in intravilan teren si reglementari pentru construire hala de productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban

Anunt etapa II- P.U.Z. introducere in intravilan teren si reglementari pentru construire hala de productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban

 Raport consultare publica etapa II-  P.U.Z. introducere in intravilan teren si reglementari pentru construire hala de productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban

Anunt dezbatere publica din 27.05.2024 PUZ introducere in intravilan teren si reglementari pentru construire hala de productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban

PV amanare dezbatere publica din 27.05.2024 PUZ Introducere teren in intravilan si reglementari pentru construire hala productie in vederea realizarii investitiei: Atelier productie prelate camioane, suprastructuri metalice si alte piese sau asamblaje de mobilier urban