Registrul SIA- Colectare și Epurare a apelor uzate

Formular de înscriere în registrul SIA - Epurare doc.

Model completare formular de înscriere în registrul SIA- Epurare

Formular de înscriere în registrul SIA- Colectare doc

Model completare în registrul SIA- Colectare

 

Registru Agricol

Cerere de eliberare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

Cerere de eliberare a atestatului de producător

Cerere de înregistrare a contractelor de arendă

Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Declarație de utilizare teren

Declarație cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol - persoane fizice

Declarație cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol - persoane juridice

Invitație pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol

Informare de utilitate publică pentru înscrirea în registrul agricol

Declaratie date in Registrul Agricol

Nota de constatare situatie reala a datelor declarate in registrul agricol

 

Impozite și taxe locale

ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.

ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice.

ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.

ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice.

ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice.

ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice.

ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice.

ANEXA 08 Decizie de impunere - persoane fizice.

ANEXA 09 Decizie de impunere - persoane juridice.

ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice.

ANEXA 11 Certificat fiscal - persoane fizice.

ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice.

ANEXA 13 Certificat fiscal - persoane juridice.

ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

 

Cadastru si Urbanism

  -cerere autorizatie de construire

  -cerere certificat de urbanism

  -cerere prelungire valabilitate autorizatie de construire

  -cerere prelungire certificat de urbanism

  -comunicare incepere executie lucrari

  -comunicare incheiere executie lucrari

Asistenta sociala

   -cerere acordare alocatie de stat

   -cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
in cazul tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza
cursurile invatamantului liceal sau profesional

   -cerere si declaratie pe propria raspundere
pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială privind alocatia pentru sustinerea familiei

   -cerere si declaratie pe proria rasundere
pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială privind Legea 416