Comuna Dragalina este situată în partea sudică a Bărăganului, la intersecţia paralelei de 44° şi 26’ latitudine nordică cu meridianul de 27° şi 19’ longitudine estică, pe platforma cuprinsă între Lunca Dunării la sud şi Lunca Ialomiţei la nord. Localitatea face parte din judeţul Călăraşi, care s-a format la 23 ianuarie 1981 din părţi componente ale judeţelor Ialomiţa şi Ilfov.

Comuna Dragalina este formată din 3 localități: Dragalina (reședința de comună), Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă.

Comuna Dragalina se învecinează cu:

  • la nord cu Ciulnița și Cosâmbești (județul Ialomița),
  • la est comuna Perișoru,
  • la vest comuna Dragoș Vodă
  • la sud comuna Ștefan Vodă

 

Relieful comunei este reprezentat de un bazinet cu altitudinea medie de circa 43 m, care se înalţă cu 17-31 m deasupra luncii inundabile a Dunării şi cu 17-20 m deasupra luncii inundabile a Ialomiţei. O asemenea configuraţie a terenului permite acumularea apelor pluviale în anii cu regim intens de precipitaţii, care pot produce inundaţii, atunci când sistemul de canale pentru irigaţii nu poate prelua apa în exces. În această comună se află nodul feroviar Ciulniţa, precum şi nodul rutier dintre DN 21 (Călăraşi-Slobozia) şi A2 (Autostrada Soarelui). Încă din timpuri mai vechi, sunt cunoscute două drumuri vestite, amenajate pe teritoriul comunei – Drumul Subţire cu direcţia V-E şi Drumul Bălanului, din sudul aşezării, folosit de ciobanii de la munte care îşi duceau turmele în bălţile Dunării. Bărăganul face parte din Câmpia Română, unitate de relief care a devenit uscat spre sfârşitul cuaternarului, prin umplerea lentă cu sedimente a Lacului Getic din sudul munţilor Carpaţi, la suprafaţa ei existând acum un strat gros de loess.