Raport final concurs promovare in grad profesional 

Raport final al concursului Sef serviciu, clasa conducere, grad I

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu clasa conducere, grad I, in cadrul Serciciului politiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina, judetul Calarasi

Rezultatul probesi scrise la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu, clasa conducere, grad I, in cadrul Serviciului politiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina, judetul Calarasi

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii funcţiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu, clasa conducere, grad I, in cadrul Serviciului politiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina, judetul Calarasi

Anunț organizare concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina 01.08.2023

Anunț organizare examen pentru promovarea în clasă, a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina

Anunț organizare concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina

Raportul final al concursului 22.12.2021

 

Anunț organizare concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina - Mai 2022

Raportul final al concursului din data 03.05.2022

 

Anunt concurs recrutare consilier juridic

Anunt concurs recrutare consilier relatii cu publicul

Anunt concurs recrutare politist local I Asistent

Anunt concurs recrutare politist local III Superior

Anunt concurs recrutare referent evidenta populatiei

Anunt concurs funcție contractuală de execuție, în cadrul Compartimentului implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al Serviciului Juridic, achiziții publice și implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, REFERENT , gradul Debutant 

Anunt concurs funcție contractuală de execuție, în cadrul Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat, ÎNGRIJITOR.

Anunt concurs funcție contractuală de execuție, în cadrul Compartimentului implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al Serviciului Juridic, achiziții publice și implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, CONSILIER , gradul II.

Anunt concurs asistent medical

Anunt concurs Serviciul Juridic

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare funcție contractuală de execuție, în cadrul Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat, ÎNGRIJITOR

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare Consilier

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare Referent

Raport final al examenului funcție contractuală Consilier

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere Șef Serviciu Juridic, Achiziții Publice și Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina , județul Călărasi

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, clasa I , grad profesional asistent, în cadrul compartimentului impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina , județul Călărași.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier juridic, clasa I , grad profesional asistent, în cadrul compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina , județul Călărași.

 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL

Raport final al examenului Ingrijitor

Raport final al examenului Referent

 

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare consilier juridic

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare organizat in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de: Politist local, clasa III

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de: REFERENT

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de: Politist local, clasa I

 

Raport final concurs FP executie REFERENT

Raport final concurs FP executie CONSILIER JURIDIC

Raport final concurs FP executie Politist locala, clasa I

Raport final concurs FP executie Politist locala, clasa III

Raport final concurs Asistent Medical

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare organizat in vederea ocupării funcției publice de executie Consilier ITL

 

 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functie publica de executie, consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului monitorizarea procedurilor administrative, guvernare deschisa si relatia cu societatea civila.

 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului registru agricol, cadastru si urbanism.

 Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului achizitii publice.

 Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere , clasa conducere , grad I , în cadrul Serviciului poliție locală 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei vacante de CONSILIER, din cadrul Primariei comunei Dragalina

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei vacante de - Consilier achizitii publice din cadrul Primariei comunei Dragalina

Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de Sef serviciu,clasa conducere, gradul I, in cadrul Serviciului politiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina, judetul Clarasi

Raport final concurs functie publica CONSILIER 

Raport final concurs functie publica Consilier achizitii publice 

Anunt organizare concurs de recrutare functie publica de conducere, clasa conducere, grad I, in cadrul Serviciului politie locala din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie Politist local Clasa I grad profesional asistent

Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Primariei comunei Dragalina

Raport final al etapei de selectie concurs Politist local clasa I, grada profesional asistent